Okoliš

Održiva poslovna praksa ključni su element u našoj misiji. Decospan ne samo da ima ekološki osviještenu politiku nabave također imamo za cilj CO2 neutralnu proizvodnju.

Decospanova glavna sirovina je drveni furnir. Stabla koja nas opskrbljuju drvenim furnirom također služe za pohranu ugljika i proizvodnju kisika (više o tome zašto je to važno na sljedećoj stranici). Budući da je drvo tako važno, osiguravamo optimalnu uporabu ovog materijala u Decospanu. To postižemo radeći s drvenim furnirom, tj. tankom rezanim drvetom. Također radimo sve što možemo kako bismo jamčili našim kupcima da naše drvo dolazi od održivih šuma.

FSC®

FSC ®

FSC® je međunarodna, neovisna, nevladina, neprofitna organizacija. Osnovali su je vlasnici šuma, drvoprerađivačka industrija, društveni pokreti i organizacije za zaštitu okoliša. FSC® teži upravljanju šumama širom svijeta. Naša potvrda može se provjeriti putem FSC-C124757.

To use this site optimally, it is necessary to allow cookies. More information