Okoliš

Održiva poslovna praksa ključni su element u našoj misiji. Decospan ne samo da ima ekološki osviještenu politiku nabave također imamo za cilj CO2 neutralnu proizvodnju.

Decospanova glavna sirovina je drveni furnir. Stabla koja nas opskrbljuju drvenim furnirom također služe za pohranu ugljika i proizvodnju kisika (više o tome zašto je to važno na sljedećoj stranici). Budući da je drvo tako važno, osiguravamo optimalnu uporabu ovog materijala u Decospanu. To postižemo radeći s drvenim furnirom, tj. tankom rezanim drvetom. Također radimo sve što možemo kako bismo jamčili našim kupcima da naše drvo dolazi od održivih šuma.

FSC®

FSC ®

FSC® je međunarodna, neovisna, nevladina, neprofitna organizacija. Osnovali su je vlasnici šuma, drvoprerađivačka industrija, društveni pokreti i organizacije za zaštitu okoliša. FSC® teži upravljanju šumama širom svijeta. Naša potvrda može se provjeriti putem FSC-C124757.

Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u poduzeću

Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u poduzeću


Decospan d.o.o. je uspješno proveo projekt „Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u poduzeću Decospan d.o.o.“ - KK.04.1.1.03.0092 koji je sufinanciran iz Mehanizma za oporavak i otpornost EU, u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026.

Cilj Projekta je povećanje energetske učinkovitost revitalizacijom električnih instalacija te korištenje obnovljivih izvora energije uspostavom fotonaponske elektrane.

Experience more thanks to cookies

We try to provide you as a visitor to our site as pleasant an experience as possible. That is why we use cookies to improve your user experience and to make our online services function better. In addition, we use cookies to make the content of our websites more interesting for you. By anonymously mapping your surfing behavior, we can improve our websites where necessary and respond to the needs and preferences of you and other users. More info

The cookie consent applies to the Decospan websites and subsites of these brands: Decospan – Parky – Cabbani – Shinnoki – Querkus – Nordus – Look’Likes – Clicwood - Astrata